Article

IMG_2659-ny

AJ Produkter säkerställer färgerna i sin postorderkatalog.

Text: Anna-Karin Löfström

År 1975 startades företaget AJ Produkter i Hyltebruk, på gränsen mellan Halland och Småland. Affärsidén var att tillhandahålla produkter inom kontor, lager och materialhantering. Man ville eliminera mellanled mellan kunder och tillverkare. Företagets distributionsidé var att med hjälp av en produktkatalog och ett effektivt urval av produkter tillhandahålla ett attraktivt produktsortiment.

Idag, drygt 30 år senare, har AJ Produkter lyckats globalisera sin affärsidé utan att för den delen glömma sina småländska rötter. Med samma affärsidé och tydliga strävan att hitta och distribuera attraktiva produkter, omsätter postorderföretaget AJ Produkter idag ca 900 miljoner och finns etablerat i 22 länder. I Hyltebruk där allting startade, arbetar idag ca 100 personer – hälften på lagret och hälften på kontoret. Företaget har med sin postorderkatalog på ca 300 sidor (utgivning 4 ggr om året) den största katalogproduktionen i Sverige efter IKEA.

Höga kvalitetskrav – en framgångsfaktor för AJ Produkter

Man förstår att mycket av företagets framgångar bygger på höga kvalitetskrav. Företaget har en tydlig och bra affärsidé som bl.a. innebär att ständigt testa och utvärdera produkter och tillverkare för att kontinuerligt utveckla produktsortimentet. Dessutom har AJ Produkter konsekvent arbetat för att stärka sitt varumärke genom sponsring av idrott och genom att engagera elitidrottare i sin marknadskommunikation. När man pratar med Stefan Renberg som är prepress-chef på AJ Produkter, förstår man att arbetet med postorderkatalogen inte är något undantag när det gäller krav på högsta kvalitet. ”Vi tar fram en omfattande produktkatalog som trycks i många olika länder. Vi måste själva kunna säkerställa att de tryckta katalogerna visar rätt innehåll med korrekta färger.” förklarar Stefan.

Prepress flyttar in i företaget

AJ Produkter har sedan länge haft sin egen reklamavdelning. Här skapas den stora postorderkatalogen samt ett antal mindre kataloger, som distribueras till utvalda kundgrupper. För tre år sedan anställdes Stefan Renberg för att även bygga upp en intern prepress-avdelning. Detta för att få en större kontroll över produktionen, hålla nere kostnaderna och få en närmre kontakt med tryckeriet. ”Det ger en säkerhet och större flexibilitet i val av tryckerier” säger Stefan.

Stefans arbete innebar initialt att bygga upp ett PDF-dokumentflöde för deras produktion samt att utbilda personalen inom prepress. Idag har AJ Produkter en egen klient/server lösning med Pitstop Server som kontrollant. 15 personer arbetar nu på reklam/prepress-avdelningen.

Fogra-certifiering säkerställer färgerna i katalogen
För att säkerställa innehållet och färgerna i postorderkatalogen valde AJ Produkter att Fogra-certifiera sitt interna provtryck för ca 1,5 år sedan. ”Nu följer vi ISO-standarden och levererar Fogra-certifierade provtryck till tryckerierna. Detta är en stor trygghet både för oss och för tryckerierna. Tryckerierna vet hur de ska ställa in pressarna och vet vad för slutresultat som förväntas. Vi kan känna oss helt säkra på att det blir rätt i trycket.” konstaterar Stefan som förklarar att utan en sådan här lösning blir det lätt konflikter med tryckerier om var fel ligger. ”Nu slipper vi allt sådant tjafs. Det bespar oss en massa tid. Dessutom innebär Fogra-certifieringen en stor flexibilitet. Vi är inte låsta till några få tryckerier.” säger Stefan. Han konstaterar också att man kommit betydligt längre inom detta område ute i Europa. ”I Sverige är det fortfarande många tryckerier som inte följer dessa standarder.”

AJ Produkters Fogra-certifierade provtryck består av en Epson Stylus Pro 4800, Efi´s rip ColorProof XF, samt Efi´s Fogra-certifierde papper 9200.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s